Evaluering af udviklings- og forskningsprojektet Teledialog

Evauering af forsknings- og udviklingsprojektet Teledialog.

Stinne Aaløkke Ballegaard, Lars Bo Andersen, Leif Olsen, Peter Danholt og Peter Lauritsen
2018
Report
VIVE
Digital kommunikation mellem anbragte børn og unge og deres sagsbehandler - Evaluering af udviklings- og forskningsprojektet Teledialog


For anbragte børn og unge spiller deres sagsbehandler en stor rolle for beslutninger om deres liv. Mange børn og unge oplever imidlertid, at kontakten ofte er begrænset til de lovpligtige halvårlige tilsyn og børnesamtaler, og udtrykker ønske om at have en tættere kontakt til deres sagsbehandler.

Forskere fra Aarhus Universitet og VIVE samt praktikere fra syv kommuner har derfor samarbejdet om at opfinde, udvikle og afprøve et koncept for Teledialog. Teledialog bygger på en enkel idé om at bruge digitale medier til at styrke dialoger og relationer mellem anbragte børn og unge og deres kommunale sagsbehandlere, fx via video og sms. Dette er et mål i sig selv og samtidig en mulig vej til at inddrage anbragte børn og unge i deres egne sager samt løse og forebygge problemer.

På baggrund af erfaringer fra projektet har VIVE og forskere fra Aarhus Universitet udarbejdet denne evalueringsrapport. Rapporten har til formål at bidrage med viden om, hvordan digitale medier kan bidrage til samarbejdet mellem anbragte børn og unge og deres sagsbehandlere, herunder hvilke faktorer og forudsætninger der skal være til stede for at lykkes med at skabe en bedre relation og dialog.

I rapporten præsenteres projektets hovedresultater og et koncept for Teledialog, der er tænkt som en ramme for videre udvikling og udbredelse af konceptet i danske kommune.