Lars Bo Andersen

My name is Lars Bo Andersen. I work with technology comprehension and digital literacy at University College Copenhagen and I do research on the overall theme of technology and social change. Aside from that, I am very fond of craftsmanship, literature, mechanics, art, computer programming and working with my hands alongside my head. I also have a great affection for everything on two wheels.

I use this website to maintain a publicly accessible archive of journal articles, conference papers, features and other things I write or do (see below).

You are always welcome to contact me.

Most recent content

Jan-24 2022
Teknologiforståelse
Der er mange forskellige faglige forståelser af teknologi i og omkring faget teknologiforståelse. Og den faglige diversitet risikerer at udfordre fagets sammenhængskraft. Denne artikel undersøger, hvordan henholdsvis en repræsentativ og en performativ ontologi giver forskellige handlemuligheder i forhold til de forskellige perspektiver på teknologi. Med udgangspunkt i studier af videnskab og teknologi (STS) er det overordnede argument, at hvor en repræsentativ ontologi indbyder til et nulsumsspil mellem forståelser, der tillader en performativ ontologi i modsætning hertil at eksplicitere ordet teknologiforståelse som et fagligt begreb for den måde, hvorpå en given forståelse kommer til udtryk i en algoritme, brugspraksis, designproces, osv. Begrebet om enactment foreslås i den forbindelse som en måde at indfange forskellige teknologiforståelser, der både kan didaktiseres til undervisning i skolen og medvirke til udvikling af lærerfaglig teknologiforståelse på læreruddannelsen.

Teknologiforståelse

One Laptop per Child

Teledialogue with placed children

Jun-04 2018
Jul-04 2014

Science and Technology Studies

Mar-29 2017
Mar-11 2017

Teaching & Learning

Bikes & Mechanics

IT & Programming

Miscellaneous

Dec-27 2012