Lars Bo Andersen

My name is Lars Bo Andersen. I work with technology comprehension and digital literacy at University College Copenhagen and I do research on the overall theme of technology and social change. Aside from that, I am very fond of craftsmanship, literature, mechanics, art, computer programming and working with my hands alongside my head. I also have a great affection for everything on two wheels.

I use this website to maintain a publicly accessible archive of journal articles, conference papers, features and other things I write or do (see below).

You are always welcome to contact me.

Most recent content

Mar-31 2021
Teknologiforståelse
Som forarbejde til projekt ”Kompetenceløft for teknologiforståelse på Læreruddannelsen” er der udarbejdet en national undersøgelse af det faglige og organisatoriske grundlag, der udgør projektets afsæt og indledende vilkår. Undersøgelsen er udarbejdet i foråret 2020 og viser overordnet, at teknologiforståelse kun i begrænset omfang er en etableret delfaglighed i dansk og pædagogik og lærerfaglighed (PL), og at viden om teknologiforståelse ofte er personbunden eller knyttet til enkeltstående projekter eller undervisningsforløb. Derfor er teknologiforståelse som fagområde i dansk og pædagogik og lærerfaglighed på et udviklingsstadie og af en karakter, hvor kompetenceudvikling nødvendigvis også vil indebære en kollegial og gensidig udvikling af det fagområde, som kompetenceudviklingen skal introducere til. Kompetenceudvikling bliver derfor også til fagudvikling i mødet mellem teknologiforståelse og de eksisterende fagområder.

Teknologiforståelse

One Laptop per Child

Teledialogue with placed children

Jun-04 2018
Jul-04 2014

Science and Technology Studies

Mar-29 2017
Mar-11 2017

Teaching & Learning

Bikes & Mechanics

IT & Programming

Miscellaneous

Dec-27 2012