Teknologiforståelse som undervisningsfag på læreruddannelsen

Dette er første forsøg på en empirisk analyse af teknologiforståelse som nyt undervisningsfag (og ny fagkultur) på læreruddannelsen.

Møller, Thilde Emilie, Andersen , L. B., Rehder , M. M., & Slot , M. F
2023
Journal article
Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM)
Teknologiforståelse som undervisningsfag på læreruddannelsen - Studerendes værdisætning af programmering som et badge of membership

Artiklen bidrager med viden om studerendes teknologifaglige arbejdsprocesser i undervisningsfaget teknologiforståelse på læreruddannelsen på første semester. I tre cases undersøges det, hvordan programmeringsfærdigheder værdisættes højt blandt de studerende, hvilket belyses med udgangspunkt i Andrea diSessas teori om computational literacy. Case 1 viser en gruppe arbejde engageret i en designproces, hvor programmering til deres store ærgrelse ligger udenfor deres faglige projekt, både som tankevirksomhed og som færdighed. Case 2 viser, at det er muligt for en gruppe at forestille sig et programmeret udtryk, selvom færdighederne ikke er til det. Case 3 viser, hvordan en gruppe programmerer sig frem til en løsning med god understøttelse af medstuderende og facilitatorer af aktiviteten. Artiklen konkluderer, at der i udviklingen af en fagkultur eksisterer en specifik værdisætning af enkelte teknologier og færdigheder, hvor særligt programmering med diSessas betegnelse bliver et badge of membership for de studerende. Dette må håndteres af både studerende og undervisere i udvikling af faget og fagligheden.