Udviklingslaboratorier som metode til kompetenceudvikling

Beskrivelse af udviklingslaboratorier som metode til kompetenceudvikling i teknologiforståelse.

Britta Kornholt, Mikkel Wiskerchen, Carsten Michael Oxenvad, Louis Køhrsen, Rikke Osbahr Ebsen, Laura Mørk Emtoft, Peter Jespersen, Pernille Hargbøl Madsen, Lise Dissing Møller, Lone Nielsen, Ditte Vejby Schou og Lars Bo Andersen
2021
Report
Danske professionshøjskoler
Udviklingslaboratorier som metode til kompetenceudvikling i teknologiforståelse på læreruddannelsen

Dette notat beskriver en model for kompetenceudvikling i teknologiforståelse. Modellen er baseret på udviklingslaboratorier som metode og er udviklet af eksperter fra alle landets læreruddannelser. Den er navngivet TEKFAG, fordi den er tiltænkt teknologiforståelse som delfaglighed i eksisterende fag (konkret dansk samt pædagogik og lærerfaglighed), men også for at indikere, at teknologiforståelse som faglighed netop går på tværs af fag og fagtraditioner som et fælles anliggende på læreruddannelsen.