Video: Forskningsresultater fra projekt Teledialog

Lars Bo Andersen, forsker fra Aarhus Universitet fortæller om forskningsresultaterne fra projektet Teledialog ved VIVE's gå-hjem-møde den 31. maj 2018