Hybrid teknologiforståelse

En teoretisk "debatartikel" skrevet med gode kolleger, der diskuterer hvordan man kan bruge STS generelt og Bruno Latour's tænkning specifikt til at videreudvikle de oprindelige kompetenceområder for undervisningsfaget teknologiforståelse.

Andersen, L. B., Danholt, P., & Ratner, H. F.
2023
Journal article
Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM)
Hybrid teknologiforståelse

Denne artikel undersøger politiske og teoretiske muligheder for at udvikle en hybrid teknologiforståelsesfaglighed, hvilket vil sige en faglighed, der ikke baserer sig på et modsætningsforhold mellem mennesker og teknologier, subjekter og objekter eller kulturer og naturer, men derimod omfavner disse fænomener som sammenblandede og hybride. Artiklen indleder med at sammenfatte forskning i hybriditet fra Science and Technology studies (STS) med særlig fokus på Bruno Latours filosofi og begrebssæt i værket Vi har aldrig været moderne. Herefter analyseres forholdet mellem mennesker og teknologier i det retningsgivende politiske arbejde omkring teknologiforståelse for at identificere muligheder for hybrid teknologiforståelse. Og endelig diskuterer artiklen hvordan STS-begreberne om netværk, translation, matters of concern og performativitet kan informere en videreudvikling af de eksisterende kompetenceområder fra forsøgsfaget til i højere grad at omfavne teknologier, mennesker og samfund som hybride fænomener.